Generationsskiftet – gevinsterne og faldgruberne

admin Generationsskifte

Du er ejerleder først i 50’erne og har sammen med din søn besluttet at han skal overtage virksomheden på sigt. Før denne beslutning var du igennem de svære overvejelser omkring hans evner, og du tror på han har hvad der kræves for drive familievirksomheden videre. Det er en vigtig beslutning for der er store økonomiske og familiemæssige gevinster forbundet med …

Kapital til vækst

admin Finansiering

Det rette kapitalberedskab kan være svært at sammensætte for virksomhederne. Helt traditionelt kigger vi, som det første, mod bankerne når vi har behov for kapital til virksomhedens næste rejse mod yderligere vækst.Der er dog flere muligheder for at sammensætte kapitalberedskabet anderledes og allerede fra starten sikrer muligheden for yderligere kapital.I bankerne er der naturligt ofte gode muligheder for at skaffe …

En eller flere ejere?

admin Ledelse, Samarbejde

  En eller flere ejere? De ledelsesmæssige udfordringer er ofte meget forskellige. Mange virksomheder startes ofte af en enkelt person med en god ide eller masser af energi. Firmaet vokser og virksomhedsejeren begynder at ansætte medarbejdere for at kunne udvikle forretningen. I en start-up virksomhed er eneejerskab ofte en effektiv måde at drive forretningen på. Der er ikke nogen man …

Relationer er mere end forbindelser!

admin Netværk

  Relationer spiller ind i alle dele af en virksomheds udvikling, gode og stærke relationer er også en forudsætning for at skabe gode netværk. 80% af kunderne i en virksomhed, kommer typisk via henvisninger og anbefalinger, altså relationer og netværk, derfor er det en god investering, at fokuserer på hvordan du kan udvikle forretningen via relationer og netværk. 75% – …

En pludselig og uventet konkurs !

admin Risiko

      En avisartikel om en pludselig og uventet konkurs der ramte en Sjællandsk Produktions skole, fik mig til at tænke på, at det må være noget af det værste man kan komme ud for som bestyrelsesmedlem. Som bestyrelsesmedlem må den første tanke være, om bestyrelsen har levet op til sine pligter i selskabslovens § 115 og om bestyrelsen …

Den digitale omstilling

admin Digitalisering

I flere år har der været fokus på den digitale omstilling og digitalisering af danske virksomheder, men er vi kommet i mål med at automatisere virksomhedernes processer, eller har vi stadig et stykke vej at gå? En del af de virksomheder jeg taler med til daglig, har ikke digitalisering særlig højt prioriteret, ej heller som en del af virksomhedens strategi. …

Risikoafdækningens vigtighed

admin Risiko

Et mindre selskab med ca. 10 medarbejdere udvikler apps til Android smartphones. Selskabets hovedprodukt er en app, der kan fortælle brugeren, hvem der ringer, hvis nummeret ikke står i brugerens telefon. Appen kan desuden advare brugeren, hvis der er tale om et spamopkald. Selskabets kunder er primært katalogselskaber i tysk-, engelsk- og spansktalende lande. Katalogselskaberne integrerer selskabets app i deres …

The ”gig” economy – det fleksible arbejdsmarked

admin Markedet

  The ”gig” economy refererer til musik eller underholdningsbranchen hvor et ”gig” er et spillejob. Det kan være en enkelt dag eller af længere varighed, men the ”gig” economy beskriver den realitet, at flere og flere bliver selvstændige og derfor konstant leder efter det næste projekt eller ”gig”. Dette er en trend i verdensøkonomien, i Danmark er vi desværre nederst …

Ejerlederens nye bestyrelse

admin Bestyrelse

  Min virksomhed har de seneste år haft en utrolig positiv vækst, omsætningen er vokset og vi ansætter flere medarbejdere. Men det har betydet, at jeg i flere situationer er blevet udfordret på mine kompetencer, derfor har jeg besluttet tiden er inde til ansættelse af en professionel bestyrelse der kan udfordre mig , og være med til, at sikre jeg …

Er revisor arbejde og bestyrelsesarbejde altid = samarbejde?

admin Bestyrelse

Umiddelbart burde svaret være ja, naturligvis – begge parter arbejder for ”selskabet og aktionærerne” og derved burde de samarbejde om at nå selskabets mål. Desværre er det min erfaring gennem mange år i branchen, at virkeligheden ikke altid er i overensstemmelse med den fornuftprægede og naturlige løsning. En sådan ageren fra revisor og bestyrelse er på ingen måde i overensstemmelse …

Den sammensatte bestyrelse

admin Bestyrelse

Dette indlæg er ikke som de andre. Dette indlæg baserer sig på talekort fra et indlæg jeg har holdt og er derfor lavet som stikord i punktform. Titel: Den sammensatte bestyrelse (‘tantebestyrelsen’) set ude- og indefra. Undertitel: Et eller flere medlemmer er ikke nødvendigvis valgt grundet deres kompetencer i forhold til virksomhedens behov, men kan være valgt politisk, af beboere, af kunder …

Tilskud til digitalisering af din virksomhed

admin Digitalisering

De små og mellemstore virksomheder kan nu søge råd og vejledning og få tilskud til indkøb af privat rådgivning, der kan hjælpe med at afklare, hvordan virksomheden kan digitaliseres og afdække de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det. Som led i Strategi for Danmarks digitale vækst har regeringen lanceret hjemmesiden smvdigital.dk, der skal sikre de små og mellemstore …

Vær aktiv i dit netværk når du sover

admin LinkedIn, Netværk

LinkedIn har i dag over 2 mio. brugere alene i Danmark og over 200 mio. brugere på verdensplan. Din tilstedeværelse på denne platform kan give anledning til mange gode relationer ind i nye markeder eller til leverandører. Et generelt brancheskred i rekrutteringsbranchen har gjort LinkedIn til et af de vigtigste værktøjer inden for rekruttering. Linkedin kan meget mere end det. …

Er EKF relevant for SMV’er ?

admin Finansiering

Det korte svar på spørgsmålet i overskriften er JA, men det skal nok uddybes lidt inden SMV’er og ejerledere lader sig overbevise. Mange ejerledere kan jo måske have et forhåndsindtryk af, at offentlige institutioner kan være noget bureaukratiske. EKF er Danmarks Eksportkredit, som hjælper danske virksomheder med at gøre det muligt og attraktivt for andre at købe varer fra Danmark. …

Digitalisering af SMV’er

admin Digitalisering

Hvad driver digitalisering? Digitaliseringen i erhvervslivet, fra håndværkere til revisorer, fra banker til butikker er oftest drevet af den nødvendige forretningsoptimering og effektivisering for at kunne klare sig i konkurrencen, dernæst af at kunderne i stadig flere brancher forventer 24/7/365 online services. Altså af markedets og kundernes efterspørgsel. Digitalisering er således ikke en tillægsdisciplin – som f.eks. den nye persondataforordning …

Derfor betaler pensionsplanlægning sig for ejerledere

admin Pensionsplanlægning

Ejerledere kan med rettidig pensionsplanlægning opnå væsentlige fordele i forhold til skat og generationsskifte. Mange pensionsselskaber er ikke været gode nok til at fortælle, hvilke muligheder ejerledere har med pensionsopsparing, ikke mindst som et skattemæssigt værktøj. Jeg vil derfor forsøge at kaste lidt lys over nogle af mulighederne for ejerledere, der driver virksomhed i et ApS eller A/S. For mange …

Ejeraftalen

admin Ejeraftale

Det vigtigste dokument, hvis der er mere end én ejer … Ejeraftaler blev tidligere kaldt ”Aktionæroverenskomst” eller ”Anpartshaver-overenskomst”, afhængig af selskabsform, men i dag bruges Ejeraftaler bredt i alle selskabsformer. Ejeraftalen er en juridisk bindende kontrakt, der indgås mellem ejerne af et selskab, som kan være et holdingselskab eller en person. Typisk omfatter Ejeraftalen både holdingselskaber og de reelle ejere …

Samarbejde mellem bestyrelse og direktion

admin Ledelse, Samarbejde

Begrebet ’den arbejdende bestyrelse’ vinder mere om mere indpas i SMV-markedet, da det ofte ikke længere er tilstrækkeligt at komme på de planlagte bestyrelsesmøder, for at kunne leve op til et moderne kodeks for professionelt bestyrelsesarbejde. Dette bevirker jo direkte, at bestyrelsen bliver mere operationel og derved nærmer sig direktionen – og i nogen tilfælde, direkte indgår i et samarbejde. …

Hvad laver en bestyrelsesformand?

admin Bestyrelse

I en mere moderne udgave af svaret, er det min opfattelse, at en bestyrelses-formand i dag reelt er med til at lede virksomheden. Konsekvensen af den økonomiske krise har gjort, at bestyrelsen, repræsenteret ved bestyrelses-formanden, er rykket tættere på direktionen. Der vil stadigvæk være en rollefor-deling, hvor bestyrelsen har det overordnede ansvar og direktionen det daglige; men i praksis er …