Bestyrelsens rolle som sparringspartner

admin Advisory Board, Bestyrelse

Mange bestyrelser har fokus på deres formelle ansvar, men imødekommer ikke ledelsens behov for at have en sparringspartner, som kan bruges som sounding board i forhold til strategiske og forretningsmæssige udfordringer. Behov for ledelsessparring Mange ejerledere og administrerende direktører kan ofte føle, at de er ensomme i deres position. I modsætning til medarbejdere og ledere i organisationen har de ikke …

Innovation bør være et fast tilbagevende punkt for bestyrelsen i SMVere

admin Bestyrelse

Der findes vel næppe en virksomhed, der ikke ønsker at være innovativ, men jeg hører ofte fra ledere i etablerede virksomheder at den seneste egentlige innovation ligger mange år tilbage. Det har mest været opgraderinger og løbende forbedringer af produkter eller ydelser og optimering eller effektivisering. Innovationen har været inkrementel og det kan være en sund strategi så længe markedet …

Bestyrelsens dagsorden

admin Bestyrelse, Ledelse

En dagsorden lyder umiddelbart bureaukratisk, formel og lidt kedelig – og dette er nok også korrekt langt hen ad vejen. Ikke desto mindre er det et omdrejningspunkt i det professionelle bestyrelsesarbejde, idet en dagsorden tjener flere formål. Disse er: At højne den genuine virksomhedsforståelse og drift. At eksercere de indskrevnes ansvarlighed. At udvikle den samlede bestyrelse som en gruppe, der …

Ejerledede virksomheder, karakteristika og udfordringer

admin Bestyrelse, Ledelse

Ca. 99% af Danmarks virksomheder befinder sig i SMV-segmentet (små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte), 7 ud af 10 virksomheder er ejerledede, 2 ud af 3 af disse virksomheder er ejet af en enkelt person og i ca. halvdelen er ejeren over 55 år. Det der karakteriserer en ejerledet virksomhed er bl.a., at ejeren også selv står med …

”Når godt revisorarbejde og solidt bestyrelseshåndværk går hånd i hånd og skaber værdi for virksomheden”

admin Bestyrelse, Finansiering, Ledelse, Samarbejde

”Som resultat af revisors rådgivning af ejerlederen, blev to personer fra BB3 tegnet ind i virksomhedens bestyrelse, én som ny formand og én som nyt menigt medlem. Eksisterende bank havde løbende nedskrevet kreditten primært på grund af for lav soliditet og manglende indtjening gennem en årrække. Dette på trods af en forbedret og positiv indtjening i 2020. En underlig situation, …

Ejerlederens nye bestyrelse

admin Bestyrelse

  Min virksomhed har de seneste år haft en utrolig positiv vækst, omsætningen er vokset og vi ansætter flere medarbejdere. Men det har betydet, at jeg i flere situationer er blevet udfordret på mine kompetencer, derfor har jeg besluttet tiden er inde til ansættelse af en professionel bestyrelse der kan udfordre mig , og være med til, at sikre jeg …

Er revisor arbejde og bestyrelsesarbejde altid = samarbejde?

admin Bestyrelse

Umiddelbart burde svaret være ja, naturligvis – begge parter arbejder for ”selskabet og aktionærerne” og derved burde de samarbejde om at nå selskabets mål. Desværre er det min erfaring gennem mange år i branchen, at virkeligheden ikke altid er i overensstemmelse med den fornuftprægede og naturlige løsning. En sådan ageren fra revisor og bestyrelse er på ingen måde i overensstemmelse …

Den sammensatte bestyrelse

admin Bestyrelse

Dette indlæg er ikke som de andre. Dette indlæg baserer sig på talekort fra et indlæg jeg har holdt og er derfor lavet som stikord i punktform. Titel: Den sammensatte bestyrelse (‘tantebestyrelsen’) set ude- og indefra. Undertitel: Et eller flere medlemmer er ikke nødvendigvis valgt grundet deres kompetencer i forhold til virksomhedens behov, men kan være valgt politisk, af beboere, af kunder …

Hvad laver en bestyrelsesformand?

admin Bestyrelse

I en mere moderne udgave af svaret, er det min opfattelse, at en bestyrelses-formand i dag reelt er med til at lede virksomheden. Konsekvensen af den økonomiske krise har gjort, at bestyrelsen, repræsenteret ved bestyrelses-formanden, er rykket tættere på direktionen. Der vil stadigvæk være en rollefor-deling, hvor bestyrelsen har det overordnede ansvar og direktionen det daglige; men i praksis er …

Professionel Bestyrelse eller Advisory Board i SMV’er

admin Advisory Board, Bestyrelse

Hvad er forskellen og hvad får virksomheden ud af det ? Man hører jævnligt, at SMV’er bør starte med et Advisory Board før de går videre og får en egentlig bestyrelse. Det kan der argumenteres for og imod, men hvad er egentlig forskellen? En bestyrelse er den øverste ledelse i en organisation, en forening eller et selskab. Bestyrelsen bliver valgt …

Bestyrelsen er den bedste konsulent

admin Bestyrelse

Virksomheden har brug for ny viden og løsninger Den mindre og mellemstore ejerledede virksomhed står fra tid til anden i en situation hvor der er behov for viden, som ikke findes i tilstrækkeligt omfang i virksomheden. Det er oplagt i stærkt konkurrenceprægede markeder og krisetider med krav om hurtig omstilling og effektivisering – ligesom ønsket om ekspansion og nødvendigheden af …

Er der en læge tilstede?

Henric Andersen Bestyrelse

En kort video om professionelt bestyrelsesarbejde for mindre og mellemstore ejerledede virksomheder. Klik på billedet for at se videoen.

5 typiske spørgsmål om typiske emner

Henric Andersen Bestyrelse

Den professionelle bestyrelse Burde den ikke i stedet for hedde ’faglærte virksomhedsledere, der i medgang og modgang kan skabe resultater, og som evner både den styrende og samarbejdende dialog’? Hvorfor kan den ikke være velfungerende med medlemmer, som har fuldtids arbejde ved siden af? Kan det være en profession, og i så fald, hvordan holder man sit fag ved lige? …