5 Trin til det gode gruppesamarbejde

admin Ikke-kategoriseret, Ledelse, Netværk

I vores daglige liv, arbejder de fleste af os i mere eller mindre faste grupper. For nogen er gruppen den samme og rimelig fast for andre er der mange grupper og de kan mere eller mindre faste.

For os i BB3 gælder det at vi arbejder i mange forskellige grupper. Ofte er det bestyrelsen, eller bestyrelsen og en ledelse som arbejder sammen i en gruppe, men hvordan får man egentlig ens gruppe til at arbejde på den bedst mulige måde? Det havde vi i BB3 Christina Merolli fra ditlederskab.dk på besøg til at gøre os klogere på. Der hun arbejder med 5 trin:

Fase 1. Fundamentet

I første fase lægges fast hvorfor vi er her. Hvad er vores business rationale, hvilke ressourcer har vi, og har vi brug for (også økonomiske)? Hvem bestemmer? Hvem der er en del af teamet? osv.

Fase 2 Teamdannelsen

I fase 2 fastlægges de fælles mål. Der skal bygges relationer op, fælles værdier skal findes. Hvert gruppemedlem skal finde ud af, hvorfor det fælles mål er vigtigt for ham/hende. Gruppen skal finde ud af hvad hver enkelt bringer til bordet.

Fase 3 Opgavefokus

I fase 3 begynder man at finde ud af hvordan ledelse og ansvarlighed skal fordeles. Der bliver lagt fælles processer og vidensdeling. Man finder ud af hvilke opgaver der er, hvilke opgaver der kræver fælles beslutninger, hvem der har ansvar for hvad og hvilke opgaver alle er ansvarlige for.

Fase 4 Fælles læring og tilpasning

4. fase er lidt en opfølgningsfase. Er der fælles læring? Får vi eksperimenteret? Arbejder vi stadig det samme mål og formål? Hvad kan vi lære af vores fejl og succeser?

Fase 5 Gendannelse

Nye team-medlemmer betyder ny gruppe, og derfor bør man faktisk hver gang der kommer nye medlemmer gentage fase 2-4 igen. Det sker nok ikke i praksis, men det er godt at huske at nye gruppemedlemmer giver en ny dynamik, har andre færdigheder og kender ikke til det værdisæt som er skabt i gruppen. Derfor er det en god ide at være opmærksom på dette når nye medlemmer kommer til.

Det er de færreste af os som går slavisk igennem alle faserne, men man kunne nok undgå en del af de problemer, der kan opstå i et gruppesamarbejde, hvis man bruger bare lidt tid på at tage nogle af punkterne fra de 5 faser.

Skrevet af: Lars Hejlskov, Partner i BB3