Generationsskiftet – gevinsterne og faldgruberne

admin Generationsskifte

Du er ejerleder først i 50’erne og har sammen med din søn besluttet at han skal overtage virksomheden på sigt. Før denne beslutning var du igennem de svære overvejelser omkring hans evner, og du tror på han har hvad der kræves for drive familievirksomheden videre. Det er en vigtig beslutning for der er store økonomiske og familiemæssige gevinster forbundet med den velplanlagte gennemførelse af generationsskifteprocessen.

• Kreditværdigheden stiger: Allerede fra det tidspunkt hvor banken hører der er en arvtager
inde i billedet, begynder kreditværdigheden at stige. Det skyldes at virksomheden
pludselig opleves som mere bæredygtig, når der nu findes en reel arvtager til at overtage
virksomheden i f.eks. tilfælde af sygdom.
• Faste kunder kommer til: De kunder som ønsker et langvarigt partnerskab slår til nu. De
føler sig mere trygge, når de véd der er en strategi for den langsigtede overlevelse af
virksomheden.
• Dygtige medarbejdere bliver: De dygtige medarbejdere, som ønsker ro omkring ansættelsen,
bliver også hellere i virksomheder, som virker levedygtige på langt sigt. Så
generationsskifteplanen skaber også ro omkring medarbejderne.
• Loyaliteten indenfor familien fjerner mange bekymringer: Man stoler mere på hinanden og
har mere goodwill hos hinanden, så det er lettere at lave aftaler med hinanden. Man
behøver med andre ord ikke at bruge en unødige penge på advokatbistand, når man handler
med nogen, man stoler fuldstændigt på.
• Man kan have en længere oplæringsperiode, som sikrer at arvtageren kan blive klædt
virkelig godt på, så overskuddet ikke dykker i en opstartsperiode.

Desværre forsøger mange at høste disse gevinster uden at få hjælp til processen. De fleste har øje for at der skal ske en økonomisk overdragelse af aktiverne. Mange har også øje for at der skal ske en juridisk overdragelse af tegnings/beslutningsretten. Det kan have store omkostninger hvis man begynder den økonomiske overdragelse for sent, eller ikke planlagt. Men det viser sig at langt størstedelen af de generationsskifteprocesser der går galt skyldes at den professionelle relation bliver blandet sammen med den private. Det går galt når manglende rettidig forventningsafstemning på arbejdet skaber frustrationer som trækkes ind i privatlivet.

”Med BB3 får du hjælp til at lave generationsskiftet, mens du selv og din arvtager bliver i førersædet.”

De helt klassiske emner som giver frustrationer er:

• Faderens udtalte ønske om at arbejde mange år endnu. Han syntes nok har gør junior en
tjeneste, men hvis der ikke er en klar plan for de trin, som faderens exit skal bestå af,
kan det blive en bjørnetjeneste.
• Faderens manglende vilje til at slippe den virksomhed, som har givet hans liv mening og
indhold alle disse år. Det kommer ofte til udtryk i manglende vilje til at tale om
hvornår han slipper ledelsen af medarbejderne og driften af virksomheden, hvilket kan
ende med at skræmme arvtageren væk.
• Arvtageren ”træder ikke i karakter” og dynamikken i far-søn forholdet kan antage en
negativ spiral hvor faderen aldrig stopper med at ’hjælpe med ledelsen’. Arvtagerens
selvforståelse bliver også med tiden som én der ikke kan klare det selv. Set udefra er
det tydeligt at det er svært at få øvelse i at lede, når man aldrig får lov at lede.

Dagens bedste råd:
Både på det private og det professionelle plan kan det betale sig at investere i at få den optimale proces omkring generationsskiftet. Det er lige så vigtigt at have en jævnlig rammesat dialog og forventningsafstemning, som det er at få styr på alle de juridiske og økonomiske aspekter. Som ejerleder med et forestående eller igangværende generationsskifte, bør du få en professionel bestyrelse, som får opgaven med at få startet denne vigtige proces og holde den på sporet gennem et langt tidsrum, hvor scenarierne helt sikkert vil skifte undervejs.

Det kan vi levere hos BB3 ApS.

Skrevet af:
Rasmus Gregersen
Partner i BB3