Den digitale omstilling

admin Digitalisering

I flere år har der været fokus på den digitale omstilling og digitalisering af danske virksomheder, men er vi kommet i mål med at automatisere virksomhedernes processer, eller har vi stadig et stykke vej at gå? En del af de virksomheder jeg taler med til daglig, har ikke digitalisering særlig højt prioriteret, ej heller som en del af virksomhedens strategi. Langt de fleste ejerledere har svært ved at gennemskue hvad digitaliseringen kan betyde, både hvilken værdi det kan tilføre virksomheden, men også hvilken investering, der er nødvendig for at komme i mål. En digitaliseringsproces kræver retning, ressourcer, god planlægning og fokus. Hertil kommer, at det ofte vil gribe ind i alle virksomhedens processer. Alt i alt, omfattende for en virksomhed at gennemgå.

Vi kender alle virksomhedernes daglige brug af diverse excel, outlook, word og endnu flere cloud-baserede løsninger til forskellige opgaver. Fælles for dem alle er, at de ikke taler sammen på tværs, og dokumenterne er ofte opstillet efter den person som servicerer dem. Det er dermed ikke altid lige brugbart på tværs af virksomheden. Papir er der ikke kommet mindre af på kontorene og informationsstrømmen er ofte ikke klar og tydelig, hvilket stadig giver tab af viden i virksomheden og mellem medarbejderne. En digitalisering handler ikke kun om at have en fælles platform og hurtigere arbejdsgange, men handler i høj grad om vidensdeling, klare og tydelige arbejdsgange, overblik og et fælles fremadrettet udsyn. Man kan sige en form for fingeren på pulsen med alt hvad der foregår i virksomheden lige nu.

Med en god plan og de rigtige medarbejdere kan en digitaliseringsproces betyde en hurtig tilpasning samt markante konkurrencemæssige fordele til/i markedet. Det er meget forskelligt fra branche til branche, hvad der kan digitaliseres og hvad effekten af det kan blive, men fælles for dem alle er kravet til bedre digital-integration som er blevet vigtigere for virksomhedernes fremtid. I et stærkt konkurrerende marked med øget pres på værdigskabelse i alle processer, og hvor medarbejdere oftere skifter job, kan en samlet platform med virksomhedens data være med til løbende at give gennemsigtighed, overblik og fælles retning.

Set fra bestyrelseslokalet kan en prioritering af virksomhedens digitale fremtid ofte være svær. I mange små og mellemstore virksomheder kan dagligdagens problemer hurtigt komme til at syne langt vigtigere i beslutningerne end en så lang fremadskuende proces og investering som en gennemgribende digitalisering. Processen kan tage flere år at få helt på plads, og det er enormt vigtigt at der er personer i virksomheden som kan tage lead på processen samt være kulturbærere for den forandring det vil være for alle i virksomheden. Medarbejderne i virksomheden kommer under pres ved så gennemgribende forandringer og nye It-systemer kræver uddannelse og nye rutiner.

Hvis vi kigger på virksomhedernes risiko, så bliver de nødt til at forholde sig til digitalisering. Udviklingen af systemer er blevet langt hurtigere de seneste år og der er flere konsulenter i markedet, der har samlet erfaring op, så udvikling og implementering kan gå hurtigere. Hver dag bliver behovet for digitalisering højere for at følge med konkurrencen i markedet, og vi ser flere og flere virksomheder som baserer deres forretning på digitale platforme fra starten. De virksomheder som er baseret på en stærk platform fra start, ses ofte at have en langt hurtigere vækst, da deres infrastruktur, data og rapportering står kniv skarpt.

Skrevet af:
Jacob Ilskov
Partner i BB3