Derfor betaler pensionsplanlægning sig for ejerledere

admin Pensionsplanlægning

Ejerledere kan med rettidig pensionsplanlægning opnå væsentlige fordele i forhold til skat og generationsskifte.

Mange pensionsselskaber er ikke været gode nok til at fortælle, hvilke muligheder ejerledere har med pensionsopsparing, ikke mindst som et skattemæssigt værktøj. Jeg vil derfor forsøge at kaste lidt lys over nogle af mulighederne for ejerledere, der driver virksomhed i et ApS eller A/S.

For mange ejerledere kommer der et tidspunkt, hvor de begynder at overveje et generationsskifte eller måske et salg af virksomheden. Uanset om de vælger den ene eller anden mulighed, vil skatten spille en rolle, og det er her, at ejerledere aktivt kan bruge pensionsindbetalinger som et værktøj.

Med rettidig omhu (læs: gerne +5års planlægning) kan ejerledere påvirke resultatet i deres virksomhed og dermed værdien af virksomheden i negativ retning. Det kan for nogle være en fordel, da virksomheden kan være nemmere at overdrage ved generationsskifte. En anden fordel er, at ved at flytte en del af formuen ind på en pensionsopsparing nyder ejerledere godt af gunstige forhold i forhold til den endelige skat og mulighederne for udbetaling.

Traditionelt set sparer ejerledere op i deres selskab i de gode år, så de sidenhen har en stor opsparing i selskabet, som delvist kan tjene som deres pension. Når aktiviteten er solgt fra, bliver virksomheden passiv. Men som følge af reglerne omkring passiv virksomhed og de begrænsede muligheder for at trække løn ud fra et holdingselskab kan den skattemæssige regning blive stor ved at bruge holdingselskabet som pension. Hvor meget man kan udtage i løn bør drøftes og godkendes af revisor, men vores erfaring er omkring 100.000 kroner årligt.

Udover løn har ejerlederen (+ evt. ægtefælle) mulighed for at udlodde udbytter, men kan højst udtage 52.900 kroner om året pr. person til den billige skattesats på 27 pct. (2018-sats) For alt over dette beløb skal der betales 42 pct. Da der i forvejen er betalt selskabsskat, svarer det reelt til topskat på 54,8 pct. på alt over 52.900 kroner (med udgangspunkt i en selskabsskat på 22 pct. og udbytteskat på 42 pct., 2018-satser).

Med denne viden kan ejerledere med fordel fylde på pension i de gode år, indtil de sikrer optimal skattebetaling i pensioneringsfasen/udbetalingsfasen. Fra pensionen kan de nemlig årligt trække op til 498.900 kroner til kun ca. 37 pct. i skat (2018-sats). Det betyder, at de kan sænke skatten betragteligt ved at bruge pensionsopsparingen som ’lønkilde’ i stedet for holdingselskabet.

Ejerledere kan ydermere bruge pensionen som en form for forlods udbytte og påvirke prisen på virksomheden til fordel for både køber og sælger. Det skal dog noteres, at dette oftest vil være en fordel i et egentligt generationsskifte indenfor familien, hvor interessen er en billig pris på virksomheden.

Hvis ejerledere dør fra deres formue, vil dødsfaldsbeskatningen fra pensionen yderligere være ca. 10 pct. lavere, end hvis pengene skal arves fra selskabet.

Men vær opmærksom på, at rådgivning omkring pension er omfattende, og at den rigtige løsning for den enkelte afhænger af en række faktorer. Derfor bør ejerledere altid søge individuel rådgivning, inden de disponerer.

Skrevet af:
Christian Nissen
Chefrådgiver Danica Pension