En eller flere ejere?

admin Ledelse, Samarbejde

 

En eller flere ejere? De ledelsesmæssige udfordringer er ofte meget forskellige.

Mange virksomheder startes ofte af en enkelt person med en god ide eller masser af energi. Firmaet vokser og virksomhedsejeren begynder at ansætte medarbejdere for at kunne udvikle forretningen. I en start-up virksomhed er eneejerskab ofte en effektiv måde at drive forretningen på. Der er ikke nogen man skal spørge og virksomheden har en størrelse, som man som ejer kan overskue. Derfor er beslutningsprocesserne hurtige og man kan agere agilt i markedet.

Som virksomheden vokser beslutter nogle ejere at ansætte et mellemlederlag som kan tage sig af dele af ledelsesrollen, andre vælger at sælge en del af selskabet til en partner så man kan drive virksomheden i fællesskab. Der er dog også mange virksomheder som startes som et partnerskab fordi flere partnere med forskellige kompetencer er vigtige for at kunne få en konkurrencemæssig fordel i markedet og drive virksomheden effektivt.

Ledelsesmæssigt oplever vi i BB3 at der er en stor forskel på om en virksomhed har en eller flere ejere.

I ene-ejede virksomheder ser vi ofte at bekymringer om fremtiden, tvivl om egne kompetencer i forhold til udfordringerne i virksomheden og det at prioritere rigtigt, er spørgsmål som fylder hos ejerlederen. Det kan også være udfordrende at stå alene med ansvaret, og nogen gange svært at eksekvere fordi man er i tvivl og ikke har nogen at sparre med.

I virksomheder med flere ejere er de ledelsesmæssige udfordringer langt mere komplekse. Vi ser ofte at der ikke er klare roller forbundet med partnerskabet og at udfordringer i samarbejdet ofte ikke bliver italesat fordi man ikke har tid eller lyst til at tage diskussionen. For medarbejderne kan dette skabe utryghed, da de ikke føler, at ejerne trækker i samme retning og måske giver forskellige svar alt efter hvem man spørger. Når der er flere ejere rundt om bordet bliver beslutningsprocesserne også længere, især hvis ejerne ikke er enige om, i hvilken retning man skal.  Nogen gange går tingene i hårdknude og efterlader selskabet i et ledelsesmæssigt tomrum. Dette er absolut ikke nogen ønskværdig situation og for at undgå dette er det vigtigt, at man har klare linjer og bruger tid på at diskutere og lægge strategien sammen, så man kan stå som en samlet enhed både over for medarbejdere, kunder og andre interessenter.

For BB3’s vedkommende er de opgaver vi har hos eneejer ofte meget forskellige fra de opgaver vi varetager i flere-ejede selskaber. Hvor vi i de ene ejede virksomheder ofte fungerer som sparringspartner og tovholder i mange forskellige situationer, er den vigtigste rolle hos de flere-ejede selskaber ofte at få samarbejdet mellem flere ejere til at fungere. Derfor bruger vi næsten altid tid på at gennemgå ejer-aftaler, men også på faste møder hvor vi som objektiv mellemmand får det bedste ud af de partnere som er i selskabet. Ofte har de forskellige kompetencer, og fordi vi virker mere objektive er det lettere at komme med konstruktiv kritik, og foreslå ændringer eller løsninger som begge parter kan leve med.

Alle virksomheder løber på det ene eller andet tidspunkt ind i udfordringer som kan være svære at løse eller overskue for ejerne. Tag fat i os til et uforpligtende kaffemøde og lad os tale om hvordan en aktiv bestyrelse kan støtte og udvikle din forretning.

Skrevet af:
Lars Hejlskov
Partner i BB3