Den sammensatte bestyrelse

admin Bestyrelse

Dette indlæg er ikke som de andre. Dette indlæg baserer sig på talekort fra et indlæg jeg har holdt og er derfor lavet som stikord i punktform.

Titel: Den sammensatte bestyrelse (‘tantebestyrelsen’) set ude- og indefra.

Undertitel: Et eller flere medlemmer er ikke nødvendigvis valgt grundet deres kompetencer i forhold til virksomhedens behov, men kan være valgt politisk, af beboere, af kunder eller ejere – alle med deres egen dagsorden.

FFT: Du er i en presset situation og alene. Så støder nogle mennesker til og nu er i flere i den pressede situation. Her tænkes ikke over kompetencer, dagsordener, etc.; men kun glæde og taknemmelighed over gruppen.

Emne 1: Dilemmaer og muligheder.

Emne 1: Dilemmaer og muligheder.

Dilemmaer

 • Bestyrelsen opfattes som tilfældig og useriøs kontra respekt for valget/processen.
 • Følelser kontra forretning/performance.

Muligheder

 • Samarbejde i stedet for modarbejde.
 • Tillid i stedet for mistilid.
 • Motivation i stedet for irritation.
 • Diversitet i stedet for homogenitet.

Det vigtigste er ikke hvilken mulighed, der vælges; men at man forholder sig kritisk til alternativet og mulighederne.

Emne 2: Opnåelse af værdifuldt bestyrelsesarbejde i den sammensatte bestyrelse, herunder bringe bestyrelsesmedlemmerne og deres givne kompetencer bedst i spil.

Begreber

 • En professionel bestyrelse.
 • En sammensat bestyrelse (’tantebestyrelse’) = umiddelbart ikke optimal.
  • Ikke useriøs; men sammensat.
 • Det er ikke et spørgsmål om en bestyrelse er optimal eller sammensat; men et spørgsmål om:
  • Motivation og et forpligtigende fællesskab.
   • Dette kan skabe flere resultater end umotiverede og ikke-samarbejdende kompetencer!
  • Umotiverede og ikke-samarbejdende kompetencer = ’tantebestyrelse’.

Den sammensatte bestyrelse

 • Det er ikke bare en tilfældig gruppering af nogle forskellige mennesker; men typisk en konsekvens af en proces.
  • Vi må tro processen er optimal – set i et andet, og måske større, perspektiv.
  • Hvis bestyrelsen får, en for den, optimal sammensætning [andedamsbetragtning] er der en risiko for, at det giver negative konsekvenser for det andet perspektiv, som igen kan give en negativ effekt på bestyrelsen.
 • Det enkelte medlems forskellige forudsætninger, herunder niveau af:
  • Ansvarlighed.
  • Forskel på en bestyrelsesformand, menigt medlem og en fast gæst.
  • Frygt.
   • ’Sense of urgency’, størrelsen på ’knytnæven’ som skal knuse et problem.
  • Det enkelte medlems viden og uvidenhed.
   • Nok mere udpræget i en sammensat bestyrelse end en professionel.

Set udefra fra direktørens side [som skal være opmærksom på følgende]:

 • Direktionsinstruks.
 • Opdrag fra chef [f.eks. bestyrelsesformanden].
 • Definere bestyrelsen som redskab og sparringsorgan
  • Møder og løbende interaktion – også selvom der ikke umiddelbart er noget at tale om.
  • Appellér til hjælp og få det bedste ud af dit redskab.
 • Skabe en positiv alliance med bestyrelsesformanden [også selvom vedkommende ikke er din chef].
  • Løbende afstemning af forventninger.
 • Drys af lobbyisme og politik [undgå overraskelser].

Set indefra fra bestyrelsesformandens side

 • Analyser / kortlæg bestyrelsesmedlemmerne og deres forudsætninger [opdrag, agenda, deres chef, den enkeltes motivation og kompetencer].
  • Hvis gruppen på den korte bane er statisk, så:
   • Få det bedste ud af det.
   • Det er måske ikke optimalt; men det er samme arbejdsbetingelser for andre.
  • Gør en dyd ud af at få en sammensat [’tantebestyrelse’] til at fungere.
   • Endog overvej at gøre dette til et fælles omdrejningspunkt.
 • Gennemfør individuelle samtaler [evt. flere à coachinglignende sessioner].
  • Få styr på det enkelte medlem.
  • Lav individuelle ’kontrakter og aftaler’.
 • Arbejde med bestyrelsen.
  • Skab en gruppe [team-building, HPT].
   • Team-basics [fra bogen: ’The Wisdom Of Teams’]:
    • Purpose [formålet med bestyrelsen].
    • Goals [bestyrelsens mål og evt. succeskriterier].
    • Skill [bestyrelsens kompetencer].
    • Approach [det enkeltes medlem tilgang til bestyrelsesarbejdet].
    • Accountability [selvkorrektion når noget går galt].
  • Skab en fælles referenceramme [hvor succes og fejl er fælles], herunder:
   • Definition af det maksimale fælles niveau af forståelse.
 • I interaktionen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer [på og imellem møderne]:
  • Skab en følelse af positiv stemning, herunder fokusér på den positive indsats hos den enkelte:
   • => Dette sikrer værditilførsel fra den enkelte.
   • => Anerkend værditilførslerne.
   • => Skaber motivation.
   • => Skaber positiv indsats hos en enkelte [iteration].

 

Jørn Martin Bank
Partner