Digitalisering af SMV’er

admin Digitalisering

Hvad driver digitalisering?

Digitaliseringen i erhvervslivet, fra håndværkere til revisorer, fra banker til butikker er oftest drevet af den nødvendige forretningsoptimering og effektivisering for at kunne klare sig i konkurrencen, dernæst af at kunderne i stadig flere brancher forventer 24/7/365 online services. Altså af markedets og kundernes efterspørgsel.

Digitalisering er således ikke en tillægsdisciplin – som f.eks. den nye persondataforordning er det – det er dels et nyt tankesæt, dels overvejelser i forhold til forretningsudvikling – f.eks. effektivitet, brugeroplevelse, merværdi – som driver digitaliseringen blandt SMV’erne.

Digitalisering og SMV’er

Undersøgelser viser at SMV’er er mindre digitaliserede end større virksomheder. Man kunne tro, at grunden hertil er, at mange SMV’er er i brancher, hvor digitaliseringspotentialet er mindre. Imidlertid viser en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer –, at kompetencer, forståelse for ny teknologi og økonomi er de tre største barrierer for SMVernes digitale omstilling.

Hvordan kan en SMV gribe digitaliseringsprocessen an?

Man kan f.eks. se på om disse områder med fordel kan digitaliseres:

  • Ny IT understøttet forretningsmodel f.eks skift til abonnementsmodel
  • Informations- og kommunikationsteknik f.eks. website, sociale medier, strategisk udnyttelse af data
  • Digitale service og salgsprocesser f.eks. dialog med kunden i bestillingsprocessen
  • Produktions- og automatiseringsteknologier f.eks. fjerndiagnose af maskiner, 3D print, robotter
  • Regeringen har netop iværksat aktiviteter, der kan understøtte SMV’erne i deres digitaliseringsproces. Det vil vi komme tilbage til i et senere nyhedsbrev.

Benny Lundgaard & Jesper Simonsen
Partnere BB3