The ”gig” economy – det fleksible arbejdsmarked

admin Markedet

 

The ”gig” economy refererer til musik eller underholdningsbranchen hvor et ”gig” er et spillejob. Det kan være en enkelt dag eller af længere varighed, men the ”gig” economy beskriver den realitet, at flere og flere bliver selvstændige og derfor konstant leder efter det næste projekt eller ”gig”.

Dette er en trend i verdensøkonomien, i Danmark er vi desværre nederst på listen over selvstændige erhvervsdrivende som The ”gig” economy er en del af. Kun 7,5 % af de beskæftigede i Danmark i 4. kvartal 2017 var selvstændige, hvilket er det laveste niveau i EU*.
Grunden til dette kan være mange, men flere økonomer ser blandt andet den store danske offentlige sektor som en af grundene, og også at man på trods af mange initiativer fra forskellige regeringers side, nok ikke har så stærk en iværksætterkultur som mange af vores naboer i EU.

Selvom fænomenet på nuværende tidspunkt ikke er så udbredt i Danmark, er der værd at kigge på det alligevel. Mange virksomheder i Danmark er ligesom i andre dele af verden nødsaget til at reducere antallet af medarbejder for at være konkurrencedygtige, og den teknologiske udvikling vil reducere behovet for at have fuldtidsbeskæftigede.
Nogle virksomheder vil også hyre folk på konsulentbasis for at reducere risikoen, hvis man står i en økonomisk usikker situation, eller hyre folk ind i for at dække et midlertidigt hul eller fordi der er sæsonudsving. Flere revisionsfirmaer hyrer f. eks. konsulenter ind i forårssæsonen for at komme igennem den travle periode med regnskabs og årsafslutninger, men har ikke brug for den kapacitet i efteråret. Det giver dem fleksibilitet og bedre bundlinje.

Set fra den selvstændiges side er grunden til at man vælger at være freelancer ofte, at man måske ikke kan finde et permanent job eller godt kan lide den mere fleksible måde at arbejde på.
For virksomheder som godt kunne tænke sig at bruge den fleksible arbejdskraft er der flere forhold man lige skal have i baghovedet. Rent ansættelsesmæssigt er det en god idé at holde sig til gældende forhold på arbejdsmarkedet mht. løn, arbejdsforhold og generelt overholde gældende overenskomster på området.

Viden er vigtig, og når man ansætter konsulenter, er det bedst, at den viden der bliver skabt for så vidt muligt bliver i virksomheden. Derfor er det vigtigt at der bliver afsat ressourcer og tid til at kunne dele viden som en del af en projektansættelse.
Kommunikation og kultur kan være altafgørende for den succesfulde projektansættelse. Det kan være svært at integrere en organisations kultur hos en projektmedarbejder, da det ofte læres over længere tid, men en klar kommunikationsstrategi og tæt samarbejde mellem fastansatte og projektansatte kan facilitere et godt forløb for både virksomhed og konsulent.

Selvom vi i Danmark er en smule bagud hvad angår antallet af selvstændige erhvervsdrivende, kommer det mere fleksible arbejdsmarked nok også til Danmark. Danske virksomheder kan med fordel begynde at tænke lidt mere på hvad fleksible ansættelser kan gøre for deres økonomi og drift. Med den rette tilgang kan både virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende drage fordel af denne ”nye” måde at arbejde på.

Skrevet af:
Lars Hejlskov
Partner i BB3