Optimering gennem digitalisering

admin Digitalisering

Et begreb der ofte bruges i forskellige sammenhænge, da der er stor fokus på digitalisering. Men hvordan griber man det an, hvad er der af faldgruber, kan det betale sig, hvad koster det? Denne artikel vil forsøge at give svar på nogle af disse spørgsmål. Hvad vil det sige at digitalisere, meget enkelt sagt er det at sætte strøm til …

Digital værdiskabelse

admin Digitalisering, Salg

”Hvis vi kan bryde koden for, hvordan kundens værdikæde og virksomhedens værdikæde kan komplimentere hinanden, er vi i stand til at skabe digital værdi” Jeg vil introducere dig til et af nutidens vigtige begreber, som vil ændre din måde at forstå din forretning og hvordan du skal levere værdi til dine kunder. Begrebet heder ”Digital værdiskabelse”! Sundhedskrisen har på mange …

Den digitale omstilling

admin Digitalisering

I flere år har der været fokus på den digitale omstilling og digitalisering af danske virksomheder, men er vi kommet i mål med at automatisere virksomhedernes processer, eller har vi stadig et stykke vej at gå? En del af de virksomheder jeg taler med til daglig, har ikke digitalisering særlig højt prioriteret, ej heller som en del af virksomhedens strategi. …

Tilskud til digitalisering af din virksomhed

admin Digitalisering

De små og mellemstore virksomheder kan nu søge råd og vejledning og få tilskud til indkøb af privat rådgivning, der kan hjælpe med at afklare, hvordan virksomheden kan digitaliseres og afdække de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det. Som led i Strategi for Danmarks digitale vækst har regeringen lanceret hjemmesiden smvdigital.dk, der skal sikre de små og mellemstore …

Digitalisering af SMV’er

admin Digitalisering

Hvad driver digitalisering? Digitaliseringen i erhvervslivet, fra håndværkere til revisorer, fra banker til butikker er oftest drevet af den nødvendige forretningsoptimering og effektivisering for at kunne klare sig i konkurrencen, dernæst af at kunderne i stadig flere brancher forventer 24/7/365 online services. Altså af markedets og kundernes efterspørgsel. Digitalisering er således ikke en tillægsdisciplin – som f.eks. den nye persondataforordning …