Image

Anbefalinger til god ejerledelse

Her har du 12 anbefalinger til god ejerledelse. De er skabt i samarbejde mellem forskere, rådgivere og ejerledere. Brug dem aktivt – de kan styrke dig i ledelsen af din virksomhed.
Læs dem herunder og download dem her.

1.

Driv virksomheden, så den skaber værdi for ejer(ne)

Afklar dine interesser som ejer af virksomheden, og hvilken
​​​​​​​indflydelse du gerne vil have på virksomhedens drift og værdiskabelse. Hvis I er flere ejere, er det vigtigt at afklare indbyrdes ønsker og interesser. Lav en ejeraftale og hold den opdateret. Tjek årligt, om driften af virksomheden lever op til den ønskede værdiskabelse.

2.

Planlæg virksomhedens fremtid

Overvej din virksomheds fremtid løbende. Skal den
​​​​​​​videreføres i familien? Skal den have andre eller flere ejere på sigt? Hvad er din tidshorisont som ejer? Drøft dine planer og ønsker med familie og andre. Skriv planerne ned, og genbesøg dem en gang om året.

3.

Skab den bedst mulige ledelse

Sørg for, at ledelsesstrukturen (eks. direktion, advisory board/bestyrelse) er på plads og besæt pladserne i overensstemmelse med virksomhedens kurs. Hav modet til at inddrage andre i beslutninger, og aftal roller, ansvar og mødestruktur. Lav en plan for ledelsen, hvis ulykken sker.

4.

Sæt mål for virksomhedens udvikling

Inviter virksomhedens nøglepersoner med en gang om året og
​​​​​​​løft jer op i helikopterperspektiv: Drøft virksomhedens strategi, sæt mål, lav en realistisk plan for at nå målene, og beslut hvordan I følger op. Uddeleger de opgaver, du ikke selv har mulighed for at løfte.

5.

Tænk over virksomhedens vigtigste interessenter

Skab dig et overblik over virksomhedens kunder,
​​​​​​​leverandører, samarbejdspartnere og kreditorer, og skab balance mellem loyalitet og afhængighed til interessenterne. Kommuniker relevant information om virksomhedens udvikling til interessenterne.

6.

Hav øje for, hvad der kan true virksomheden

Vurder mindst en gang om året, hvad der kan ændre den måde,
​​​​​​​I driver virksomheden på (eks. manglende digitalisering, regnskabs- eller konkurrencemæssige risici.) Lav en prioritering og tag hånd om de væsentligste og mest sandsynlige risici først.

7.

Gør løbende status

Udvælg kritiske data og nøgletal, og følg op på dem hver måned.
​​​​​​​Sørg for, at virksomhedens ledelse har adgang til opdaterede nøgletal og relevant information, så I kan reagere rettidigt.

8.

Tænk over at sikre balance mellem årets indtægter og udgifter

Lav ved starten af regnskabsåret et budget og en oversigt
​​​​​​​over den finansielle likviditet, som du følger op på løbende. Korriger begge, hvis forholdene ændrer sig. Kalkuler også risici, eventuelle investeringer og finansieringsbehov.

9.

Sørg for et forsvarligt kapitalberedskab

Når det går godt, er det vigtigt, at du sparer penge op i
​​​​​​​virksomheden til at klare perioder, hvor det går mindre godt. Sørg for, at kapitalberedskabet dækker virksomhedens fremtidige behov.

10.

Hav styr på alle kontakter og aftaler

Sørg for, at de vigtigste aftaler findes på skrift og er underskrevet.
Og sørg for, at alle væsentlige kontakter (fx kundekartotek) er opdaterede og tilgængelige.

11.

Sæt det bedst mulige hold af dygtige og motiverede medarbejdere

Skab et miljø, der tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere. Og kig altid efter potentiale i medarbejderne. Det er vigtigt, at du omgiver dig med dygtige folk – især på områder, du ikke selv mestrer. Hold løbende medarbejderne opdaterede på virksomhedens udvikling.

12.

Spørg dit netværk til råds

Brug dit netværk til at inspirere og udvikle dig selv og din virksomhed. Det kan fx være andre ejerledere, din bank, revisor, advokat, bestyrelse, ekstern rådgiver eller dine medarbejdere.


Vil du have anbefalingerne med dig?

Download dem her.

Anbefalingerne er udviklet i samarbejde mellem Center for Ejerledede Virksomheder på CBS og BB3 Den Balancerede Bestyrelse.
Formålet med anbefalingerne er at styrke ledelsen i danske ejerledede virksomheder. Vi håber, du tager dem til dig og anvender dem aktivt.
Brug dem fx til:
Inspiration i virksomhedsledelsen
Bedre udnyttelse af virksomhedens bestyrelse og direktion
At styrke relationerne til interne og eksterne interessenter