Kapital til vækst

admin Finansiering

Det rette kapitalberedskab kan være svært at sammensætte for virksomhederne.

Helt traditionelt kigger vi, som det første, mod bankerne når vi har behov for kapital til virksomhedens næste rejse mod yderligere vækst.Der er dog flere muligheder for at sammensætte kapitalberedskabet anderledes og allerede fra starten sikrer muligheden for yderligere kapital.I bankerne er der naturligt ofte gode muligheder for at skaffe kapital; dog kan en risikospredning og et kapital-partnerskab ofte være med til at sikre bedre frihed til yderligere vækst i virksomheden. Banken står ofte alene som långiver med hele risikoen samt mandatet til at trække garantierne eller opsige lånet.Hvis banken ikke stiller hele låne kapitalen, kan virksomheden ofte på et senere tidspunkt sikre sig anden runde på kapital hos banken.Hvis vi kigger mod Vækstfonden, som i dag har en meget bred vifte af produkter inden for vækstkapital, er der ikke mange virksomheder, der kan sige sig fri for at matche en af de mange muligheder.

Vækstfonden breder sig i dag fra tilbud til tidlige start-up virksomheder hele vejen op til børsnoterede mastodonter med behov for meget store investeringer. Vækstfondens produkter er bredt sammensat for bedst at matche det niveau virksomhederne er på. I dag tilbydes lån ned til 400.000 kr. hvilket i nogle tilfælde kan skrues helt ned til 250.000 kr.; og modsat findes muligheder for lån og investeringer helt op til 25 mil. kr..I et samarbejde mellem bankerne og Vækstfonden bliver risikoen spredt ud og muligheden for at banken ikke skal yde sit max i første omgang skaber plads til en mulig vækst investering senere i virksomhedens vækst, hvis det skulle blive nødvendigt.Traditionelt har Vækstfonden fungeret som 75 % risiko-afdækker for bankerne, når de har sat kapital til rådighed. Virkeligheden er en anden i dag med den brede pallette af produkter.

Ønsker man kapital fra Vækstfonden skal der altid være medfinansiering til stede. Derfor bør Vækstfonden bringes ind fra starten og ikke først den dag banken ikke ønsker at stille mere kapital. Hvis banken ikke vil være med længere, risikerer virksomheden hurtigt at sidde fast og have svært ved at finde medfinansiering uden at skulle sælge ud af ejerandelene.

En interessant detalje med Vækstfonden er at de ikke udelukkende forholder sig til historiske data, men også kigger ind i fremtiden. Det betyder at trods ikke imponerende tal i regnskaberne så kan Vækstfonden gerne være med til at løfte virksomheden, hvis der kan vises adgang til en positiv trend, der med Vækstfoden i ryggen kan skabe gode tal på bogen.Ud over det f.eks. kan være kapital til markedsføring ind i nye markeder, som er mere lukrative og derved skabe en bedre bundlinje, så er Vækstfonden også en meget stor spiller, når der tales generationsskifte. Det er ikke altid den nye generation kan rejse den nødvendige kapital i banken alene.

Skrevet af:
Jacob Ilskov
Partner i BB3