Ejerledede virksomheder, karakteristika og udfordringer

admin Bestyrelse, Ledelse

Ca. 99% af Danmarks virksomheder befinder sig i SMV-segmentet (små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte), 7 ud af 10 virksomheder er ejerledede, 2 ud af 3 af disse virksomheder er ejet af en enkelt person og i ca. halvdelen er ejeren over 55 år.

Det der karakteriserer en ejerledet virksomhed er bl.a., at ejeren også selv står med det daglige ansvar for ledelse og drift. I mange tilfælde er virksomheden blevet etableret på baggrund af en faglig kompetence, opfindelse eller et koncept af ejeren og måske med enkelte medarbejdere til at drive virksomheden.

Mange får heldigvis succes og vokser både omsætnings-og indtjeningsmæssig.  Organisationen vokser og de bliver til veletablerede virksomheder, og dermed til en betydende del af rygraden i dansk erhvervsliv.

Denne udvikling stiller ejerlederen overfor en række udfordringer, som de ofte står meget alene med; da de tit står som ene ejer og leder af virksomheden.

I begyndelsen af deres virksomheds liv gælder det om at få forretningen i gang, skabe kundekontakter, gode leverandøraftaler og ikke mindst en finansieringpartner, der er samarbejdsvillig og fleksibel. Der er mange praktiske opgaver der i sig selv kan være udfordrerne for ejerlederen at få på plads men afgørende for virksomhedens eksistensmulighed.

Over tid vokser virksomheden, den udvider kundekredsen, geografien, organisationen, kompleksiteten stiger og ejerlederen står nu med en reel ledelsesopgave af en virksomhed. For at sikre den fortsatte udvikling af virksomheden vil ejerlederen have behov for at skabe struktur på processer og organisation, uddelegere ansvar til medarbejdere, sikre det løbende økonomiske overblik, herunder sikre den nødvendige finansiering til fortsat udvikling af virksomheden. Det er også her behovet for at arbejde med mere langsigtet planlægning opstår: Hvor forventes virksomheden at være næste år og om 3-5 år.

På et tidspunkt vil ejerlederen nå et sted i sit liv, hvor overvejelserne omkring hvad der skal ske med virksomheden, bliver aktuelle. Skal der generationsskiftes, er der nogen til at overtage eller skal den sælges/afvikles, en proces der ofte tager år at beslutte.

Som det fremgår, står en ejerleder med mange forskellige udfordringer med at drive egen virksomhed fra start til slut, og ofte alene. Det er mange forskellige kompetencer der er behov for, for at sikre virksomheden succes.

BB3 har stor erfaring med at hjælpe ejerledere med at drive deres virksomhed med succes gennem praktisk bestyrelsesarbejde. Bl.a. kan vi hjælpe med planlægning, struktur, organisering, viden, overblik strategi og ikke mindst sparring, så den ejerledede virksomhed får afdækket og udnyttet det potentiale virksomheden har.

Skrevet af
Torben Røssell
Partner i BB3