Har du fuldt overblik over din virksomheds økonomi?

admin Ledelse

I mindre virksomheder kan det være en reel udfordring at få etableret en formel form for økonomistyring, da økonomien ofte varetages af en enkelt bogholder enten intern eller ekstern, måske endda på deltid. Det primære fokus vil være at sikre den løbende bogføring, rykke debitorer, betale kreditorer og diverse offentlige afgifter, diverse indberetninger til det offentlige, lønkørsel og afstemning af finanskonti.

Det løbende overblik over virksomhedens økonomi vil derfor nemt kunne begrænse sig til, at bogholder sammen med direktør/ejer løber månedsbalancen igennem samt sikrer at kassekreditten holder sig indenfor rammen, så virksomheden kan svare enhver sit.

En gang om året gennemgår revisor det interne regnskab og bogføring med henblik på at kunne udarbejde årsregnskabet. I den forbindelse vil direktør/ejer have mulighed for sammen med revisor at tale om virksomhedens situation og økonomiske status, og få nogle ideer og forslag fra revisor til forbedringer og indsatser for at sikre virksomhedens fortsatte drift og udvikling.

En årlig formel gennemgang af virksomhedens økonomiske situation er ikke tilstrækkelig i den verden virksomhederne skal arbejde i, hvor hård konkurrence, hurtig udvikling af produkter og markeder samt politiske tiltag er en del af dagsordenen.

Med en ekstern økonomikonsulent kan virksomheden få opbygget en økonomistyring tilpasset virksomhedens behov ”Økonomistyring i øjenhøjde”, der ikke gøres mere avanceret og omfattende end nødvendigt, så det er anvendeligt og operationelt for den daglige ledelse af virksomheden. Over tid udvikles værktøjerne, så de hele tiden afspejler virksomhedens behov.

Det helt naturlige spørgsmål man kan blive mødt med er, hvad er økonomistyring så for en størrelse?

Økonomistyring skal ses som bindeleddet mellem virksomhedens daglige bogholderi/regnskab og det sædvanligvis årlige besøg af revisor.

Økonomistyring kan beskrives som:

• Metoder og værktøjer, der skaber økonomisk overblik over virksomheden
• Informationer der danner grundlag for ledelsesbeslutninger

Økonomistyringen skal ses som en kontinuerlig proces året igennem med en fast frekvens for de enkelte elementer:

• Rapportering, typisk månedligt
• Analyser af udvalgte områder/problemstillinger
• Budgettering og handlingsplan, årligt

Sammen med økonomikonsulenten planlægges opstart af processen, samt det videre forløb med hensyn til omfang og niveau af de enkelte opgaver og processer.

BB3 har erfaring med denne type opgave, og vi kan tilbyde at assistere din virksomhed med implementering af økonomistyring så du kan få endnu bedre overblik over din forretning.

Skrevet af:
Torben Røssell, partner i BB3