Bæredygtighed for små virksomheder – Del 2

admin CSR

I sidste nyhedsbrev fik du en introduktion til bæredygtighed for små virksomheder. Vi dækkede definitionen af bæredygtighed, virksomhedens interessenter, deres interesser og hvordan virksomheden påvirker samfundet i hele værdikæden.
Du fik også en introduktion til Verdensmålene, som et værktøj, der hjælper dig med at forstå, hvordan din virksomhed bidrager positivt og negativt til de mål, som verden har prioriteret frem mod 2030.
Nu skal det handle om strategi. Hvordan prioriteres indsatsen? Og hvilket ambitionsniveau skal vi have?
I første nyhedsbrev talte vi om samfundet og deres interesser. Nu skal vi tale om virksomhedens interesser. I forhold til virksomheden arbejder vi med flere bundlinjer, hvor nogen er nemme at måle og andre er mere luftige, men ikke mindre væsentlige:

Omsætning: Hvis f.eks. de produkter man har eller udvikler er mere bæredygtige og dermed mere attraktive end konkurrentens.
Omkostninger: Besparelser, hvis man reducerer spild eller energiforbrug.
Risikominimering: Reduktion af risici i produktionen eller værdikæden betyder mindre risiko for bøder og negativ omtale.
Medarbejdere: Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere pga. positivt omdømme.
Kapital: Adgang til investeringer, fordi virksomheden har en fremtidssikret forretningsmodel.
Goodwill: Modstandskraft i forhold til kritik, fordi virksomheden har et positivt omdømme.

Bæredygtighed skal give mening for både din virksomhed og for samfundet. Det er altså helt i orden at spare eller tjene penge på bæredygtighed. Faktisk er det bedst, hvis det sker. Det skyldes, at en virksomhed, der har en positiv bundlinje på bæredygtighed, med stor sandsynlighed vil fortsætte og øge sin investering i bæredygtighed. Og det er det, der er brug for.

Prioritering af bæredygtighed sker i en afvejning af samfundets og virksomhedens interesser. Hvis en indsats har begges interesser, så er den af højeste prioritet, hvis den kun har den ene parts interesse, så er indsatsen måske stadig værd at gøre, men værdien kan være begrænset.
F.eks. kan et produkt, der begrænser madspild i husholdningerne, være af stor kommerciel værdi. En indsats, der begrænser din virksomheds produktionsspild, vil stå højt på virksomhedens agenda, men knap så højt på dine kunders – med mindre besparelsen afspejles i produktets pris.

Som det fremgår kan du vælge forskellige strategier på forskellige områder i forhold til den værdi, som indsatsen bidrager med.
Hvis et område har lille chance for at bidrage til virksomhedens top- eller bundlinje, så kan det måske betale sig at overholde lovgivningen og forholde sig afventende til nye myndighedstiltag.
Hvis du vurderer, at et område kan blive en udfordring for virksomheden, så kan det være en god ide at afdække risici og forebygge ved hjælp ændrede politikker og processer.
Hvis et område repræsenterer en mulighed for din virksomhed, så bør du komme foran konkurrenterne.
Og endelig, hvis en udvikling kan betyde en trussel for din virksomheds fremtid, så bør du forholde dig aktivt til din forretningsmodel og spørge dig selv, hvilke produkter og services din virksomhed skal leve af om 10 år.
At arbejde med bæredygtighed kan forekomme overvældende, men behøver ikke at være det. Egentlig er det en strategi proces, blot med bæredygtighedsbrillerne på.
Det vigtigste er at komme i gang og ikke lade det perfekte stå i vejen for det gode.

Skrevet af:
Helene Regnell, partner i BB3
Har arbejdet mere en 20 år med bæredygtig forretningsudvikling indenfor transport, finans og fødevarer.