Bæredygtighed for små virksomheder – Del 1

admin CSR

 

Alle taler om klima og bæredygtighed. I nyhederne bimler og bamler det med naturkatastrofer, der tillægges klimaforandringer og store virksomheder, der sætter ambitiøse klimamål.
Men sandheden er, at vi ikke når i mål, hvis det ”kun” er de store virksomheder, som handler. I Danmark er mere end 80% af virksomhederne små og mellemstore. Deres indsats er altafgørende for, at vi som nation kan nå vores klimamål.
Sandheden er også, at bæredygtighed er meget mere end ”bare” klima.

I dette og det næste nyhedsbrev vil jeg give et bud på, hvordan du kan arbejde med bæredygtighed på en måde, som giver mening for din virksomhed.

Som det første skal vi blive enige om, hvad ”bæredygtighed” er for en størrelse. Det er der faktisk mange meninger om, men for enkelhedens skyld deler jeg det op i tre områder:
• Social bæredygtighed – at din virksomhed ikke gør skade på mennesker og dyr og gør gavn i samfundet
• Miljø bæredygtighed – at din virksomhed minimerer den negative påvirkning af miljøet og medvirker til at forbedre miljøet
• Økonomisk bæredygtighed – at din virksomhed er økonomisk bæredygtig på lang sigt og bidrager til samfundsøkonomien
Med et halvt øje kan man se, at der er masser af dilemmaer skjult i afvejningen af de tre områder. Prioriteringen imellem dem er en ledelsesopgave, som kun kan løftes, hvis du ved, hvordan din virksomhed påvirker og påvirkes af samfundet.

Næste skridt er derfor at forstå, hvilken plads din virksomhed har i samfundet. Men før, vi starter, skal vi have styr på ”samfundet”. I relation til bæredygtighed forstår vi ”samfundet” i bredeste forstand. Det vil sige både dine naboer, ejere, kunder, medarbejdere, slutbrugerne af dine produkter eller services, myndighederne, leverandørerne, leverandørernes leverandører, deres medarbejdere, deres lokalsamfund og formentlig flere, som er særligt relevante i forhold til din virksomhed.
Kortlægningen af ”interessenter” er vigtig, fordi de alle har interesser, som påvirkes eller påvirker din virksomhed. F.eks. har dit lokalsamfund interesse i at du skaber arbejdspladser, men de er også bekymrede for forurening og støj. Dine medarbejdere er interesseret i at bevare deres arbejde, men de vil også gerne arbejde i en virksomhed, som bidrager positivt til samfundet.
For hver af dine interessenter kan du sikkert hurtigt liste deres primære forventninger til din virksomhed. Det er vigtig viden at have, når du skal prioritere din indsats på bæredygtighed.

Nu skal du tegne din virksomheds værdikæde. Start med marken eller minen, hvor råvarerne kommer fra. Gå videre til produktion – måske i flere led? Slut af med bortskaffelsen, når produkterne går i stykker eller har overskredet datoen. Og husk transporten undervejs.
For hver af leddene i kæden skal du kortlægge, hvordan råvaren, processen, produktet, transporten, oplagring, forbrug påvirker samfundet. F.eks. kræver bomuldsproduktion meget vand og pesticider, ligesom den i visse dele af verden produceres uden hensyn til arbejdsforholdene. I industriproduktionen bruges der ofte meget energi, ligesom der også her benyttes råvarer, der kan være problematiske for miljøet. Transport kan foregå mere eller mindre optimalt i forhold til miljøet. Kort levetid på produktet betyder, at råvarer spildes i forbindelse med bortskaffelsen.
Hvis du savner inspiration eller måske gerne vil sikre, at du kommer hele vejen rundt, så er her et værktøj, som kan hjælpe dig:
Verdensmålene – 17 globale mål, som vi skal opnå inden 2030 for at verden er i balance. Målene kan godt virke lidt abstrakte, men man skal tænke på dem, som en prioriteret bruttoliste over de områder, hvor vi alle skal forbedre os. Hver af Verdensmålene har et antal delmål, som nogen gange er relevante for virksomheder – andre gange ikke, men de giver en dybere forståelse af målet og hvordan din virksomhed påvirker eller påvirkes heraf.
Din virksomhed skal undgå at bidrage negativt til målenes opfyldelse og samtidig gøre hvad den kan for at bidrage positivt til målene. Mere om det i næste nyhedsbrev, hvor jeg fortæller om hvordan man bruger bæredygtighed til at spare og (trommehvirvel) tjene penge.

Skrevet af:
Helene Regnell, partner i BB3
Har arbejdet mere en 20 år med bæredygtig forretningsudvikling indenfor transport, finans og fødevarer.