Professionel bestyrelse eller Advisory Board i SMV’er

Hvad er forskellen og hvad får virksomheden ud af det ?

Man hører jævnligt, at SMV’er bør starte med et Advisory Board før de går videre og får en egentlig bestyrelse. Det kan der argumenteres for og imod, men hvad er egentlig forskellen?

En bestyrelse er den øverste ledelse i en organisation, en forening eller et selskab. Bestyrelsen bliver valgt af organisationens medlemmer eller ejere og har til opgave at forestå den overordnede ledelse af selskabet. Bestyrelsesmedlemmerne er registreret i Erhvervsstyrelsen og har et juridisk ansvar.

Et Advisory Board er et organ, som rådgiver ledelsen i en organisation eller et. I modsætning til bestyrelsen behøver Advisory Board’et ikke at være valgt af ejerne og medlemmerne har ikke noget juridisk ansvar, så længe de kun rådgiver internt. Advisory Boards arbejder typisk med mere konkrete opgaver og har derfor ikke den samme helhedsforståelse som en bestyrelse. Til gengæld kan man løbende bemandede sit Advisory Board med kompetencer til de pågældende problemstillinger.

Bestyrelsens normale opgaver er:

  • Sikre aktionærernes værdier og skabe værdiforøgelse
  • Tilsikre at den rette ledelse og kompetence er tilstede
  • Tilsikre at det rette kapitalberedskab er tilstede
  • Tilsikre at selskabets aktiver er forsvarligt sikret og forsikret
  • med videre…

Men sådan fungerer det ofte ikke i ejerledede SMV’er!

I ejerledede SMV’er er der i sagens natur et personsammenfald mellem ejere, bestyrelse og ledelse.
Så selv om bestyrelsesmedlemmerne overordnet set har de samme opgaver og juridiske ansvar, bliver bestyrelsesarbejdet i praksis lidt anderledes.
For eksterne medlemmer i en ejerledet SMV’s bestyrelse er opgaverne mere:

  • Sparring med ejerlederen
  • Være ressourceperson på konkrete opgaver
  • Sikre struktur og fastholdelse
  • Fokusere på optimering og udvikling
  • Udføre eksterne opgaver

Kort sagt: Hjælpe ejerlederen med at drive virksomhed!

I mange Advisory Boards er det ofte de samme opgaver som de ovenfor nævnte.

Så langt hen ad vejen er det en smagssag om ejerlederen vælger, at have en bestyrelse eller et Advisory Board. Det kan give samme udbytte for ejerlederen, men det kræver gensidig disciplin og respekt.

Det er dog min erfaring, at samarbejdet bliver noget skarpere i en bestyrelse, da medlemmerne har juridisk ansvar, ret og pligt. Det giver en mere præcis dialog og opfølgning!

Her ligger for mig en væsentlig kvalitetsforskel, alt andet lige.

Men uanset om virksomheden ønsker et Advisory Board eller en Bestyrelse, så kan BB3 hjælpe med at finde relevante kandidater.

Tonny Vangsgaard Gravesen, Partner