Generationsskifte

Henric Andersen Ikke-kategoriseret

Hvorfor (næsten) alle ejerledere burde tage fat på generationsskifte nu – og hvorfor ingen gør det!

I medierne kan man jævnligt se udsagn om, at ganske mange virksomheder skal generationsskiftes de nærmeste år, men at aktiviteten på området er omvendt proportional med behovet.

Et generationsskifte har flere aspekter: For det første det indlysende, at der er et økonomisk aspekt, da nogle ejerandele skal skifte hænder og de nye ”hænder” skal finde finansiering til at købe. Men ligeså vigtig er den ledelsesmæssige dimension af generationsskiftet, som jo i øvrigt i mange tilfælde kommer til at hænge sammen med de økonomiske problemstillinger.
Hvorfor er det så, at man skal begynde i særdeles god tid:

  • Virksomheden skal salgsmodnes – det vil sige, at den skal være trimmet på alle tænkelige eksterne og interne parametre, så ejerlederen får de bedst mulige vilkår i forbindelse med skiftet. Det er i sagens natur ikke noget, der gøres fra dag til dag.
  • At forberede virksomheden ledelsesmæssigt på tiden efter ejerlederen er fratrådt kræver ganske lang tid. Talenter til at tage over skal spottes, udvikles og modnes og det tager år.
  • Der skal ske en modningsproces hos ejerlederen. Det er ikke nogen enkel sag at give slip på livsværket og spørgsmålet om, hvad tiden bagefter skal bruges til, melder sig.

Hvorfor udskyder ejerlederne så helt typisk stillingtagen til problemstillingen? Ja – en del ejerledere håndterer spørgsmålet, som var de udødelige, hvilket de jo selvsagt intellektuelt godt ved ikke er tilfældet. Og lige nu tænker en del sikkert, at det er et dårligt tidspunkt at sælge på, da markedet er dårligt, så lad os lige vente og se…..

Hvad skal man så gøre, hvis man er ejerleder og over 40 år?
Få en professionel bestyrelse med en ekstern bestyrelsesformand, der får opgaven med at få startet denne vigtige proces og holde den på sporet gennem et langt tidsrum, hvor scenarierne helt sikkert vil skifte undervejs.

Det kan vi levere hos BB3 ApS.