Ole Tangsgaard

Jeg skaber især værdi i virksomheder med ambitioner om vækst eller fornyelse. Jeg er analytisk i min tilgang og bidrager til at skabe relevant overblik og struktur med specifikke fokusområder. Med min ingeniør baggrund og solide erfaring dækker mine kompetencer bredt fra produktudvikling og resten af produktlivscyklussen til at opnå kommerciel succes.

Mit andet særlige kompetenceområde er udvikling af strategi og sikre relevant udvikling af organisationen og kompetencer der er afstemt mellem ambitionsniveau og potentiale.

Kompetencer:

  • Produktudvikling og produktledelse
  • Strategi og forretningsudvikling
  • Innovation og forandringsledelse
  • Organisations- og medarbejderudvikling
  • International erfaring

Bopæl: Silkeborg

Kontaktoplysninger: Telefon 2887 4860 eller o.tangsgaard@bb3.dk