Torben Røssell

Jeg skaber værdi for virksomheden ved at danne et økonomisk overblik, der giver et udgangspunkt for vurdering af udviklings- og vækstmuligheder i virksomheden. Hvor er der vækst muligheder, hvilke områder skal eventuel nedprioriteres, mangler der forretningsområder/produkter.

Jeg har erfaring med udarbejdelse af strategier og forretningsplaner, hvor jeg gennem konstruktiv dialog med ejerleder og nøglepersoner i virksomheden skaber værktøjer, der bidrager til virksomhedens fortsatte udvikling.
Digitalisering af forretningsprocesser er en vigtig konkurrenceparameter for virksomhederne. Jeg har erfaring med optimering af forretningsprocesser, samt vurdering af, hvornår det er formålstjenligt at digitalisere dem, jeg kan i den forbindelse påtage mig projektlederrollen.

Mit bidrag til virksomheden bygger på den alsidige erfaring jeg har opbygget i min karriere indenfor økonomi, administration, ledelse og forretningsudvikling.

Bopæl: Roskilde

Kontaktoplysninger: Telefon 5363 1394 eller t.roessell@bb3.dk