BB3 ApS søger partner til bestyrelsesarbejde

admin Ikke-kategoriseret

BB3 ApS er en professionel bestyrelsesvirksomhed, der fokuserer på mindre og mellemstore danske virksomheder – typisk ejerledede virksomheder. Vi ønsker at ekspandere vores virksomhed og søger derfor en ny partner, der primært forventes at fokusere på Nordjylland og Midtjylland.

Vi lægger vægt på, at vores partnere har en bred erfaring fra direktions- og bestyrelsesarbejde.

Men selv om kompetencerne naturligvis er vigtige er det ikke alt:  Der skal også være tid til at bruge dem – bestyrelsesarbejde kræver i vores optik en aktiv fuldtidsindsats for at kunne skabe værdi for ejerlederen og derfor forventer vi, at bestyrelsesarbejde fylder meget i partnernes tidsanvendelse.

Udgangspunktet er, at den enkelte partner selv opbygger sin portefølje gennem aktivt salg – som der altså også skal være tid til – og starter man fra bunden, er det vigtigt at være klar over, at det normalt tager nogen tid at opbygge porteføljen.

BB3 ApS tilbyder en effektiv ramme om et tæt partnersamarbejde, som udnyttes til faglig sparring og erfaringsudveksling samt ikke mindst som fælles markedsføringsplatform.

Henvendelse kan ske til partner Tonny Vangsgaard Gravesen
tv.gravesen@bb3.dk – telefon 40 60 39 44