Vær aktiv i dit netværk når du sover

admin LinkedIn, Netværk

LinkedIn har i dag over 2 mio. brugere alene i Danmark og over 200 mio. brugere på verdensplan. Din tilstedeværelse på denne platform kan give anledning til mange gode relationer ind i nye markeder eller til leverandører. Et generelt brancheskred i rekrutteringsbranchen har gjort LinkedIn til et af de vigtigste værktøjer inden for rekruttering. Linkedin kan meget mere end det. …

Er EKF relevant for SMV’er ?

admin Finansiering

Det korte svar på spørgsmålet i overskriften er JA, men det skal nok uddybes lidt inden SMV’er og ejerledere lader sig overbevise. Mange ejerledere kan jo måske have et forhåndsindtryk af, at offentlige institutioner kan være noget bureaukratiske. EKF er Danmarks Eksportkredit, som hjælper danske virksomheder med at gøre det muligt og attraktivt for andre at købe varer fra Danmark. …

Digitalisering af SMV’er

admin Digitalisering

Hvad driver digitalisering? Digitaliseringen i erhvervslivet, fra håndværkere til revisorer, fra banker til butikker er oftest drevet af den nødvendige forretningsoptimering og effektivisering for at kunne klare sig i konkurrencen, dernæst af at kunderne i stadig flere brancher forventer 24/7/365 online services. Altså af markedets og kundernes efterspørgsel. Digitalisering er således ikke en tillægsdisciplin – som f.eks. den nye persondataforordning …

Derfor betaler pensionsplanlægning sig for ejerledere

admin Pensionsplanlægning

Ejerledere kan med rettidig pensionsplanlægning opnå væsentlige fordele i forhold til skat og generationsskifte. Mange pensionsselskaber er ikke været gode nok til at fortælle, hvilke muligheder ejerledere har med pensionsopsparing, ikke mindst som et skattemæssigt værktøj. Jeg vil derfor forsøge at kaste lidt lys over nogle af mulighederne for ejerledere, der driver virksomhed i et ApS eller A/S. For mange …

Ejeraftalen

admin Ejeraftale

Det vigtigste dokument, hvis der er mere end én ejer … Ejeraftaler blev tidligere kaldt ”Aktionæroverenskomst” eller ”Anpartshaver-overenskomst”, afhængig af selskabsform, men i dag bruges Ejeraftaler bredt i alle selskabsformer. Ejeraftalen er en juridisk bindende kontrakt, der indgås mellem ejerne af et selskab, som kan være et holdingselskab eller en person. Typisk omfatter Ejeraftalen både holdingselskaber og de reelle ejere …

Samarbejde mellem bestyrelse og direktion

admin Ledelse, Samarbejde

Begrebet ’den arbejdende bestyrelse’ vinder mere om mere indpas i SMV-markedet, da det ofte ikke længere er tilstrækkeligt at komme på de planlagte bestyrelsesmøder, for at kunne leve op til et moderne kodeks for professionelt bestyrelsesarbejde. Dette bevirker jo direkte, at bestyrelsen bliver mere operationel og derved nærmer sig direktionen – og i nogen tilfælde, direkte indgår i et samarbejde. …

Hvad laver en bestyrelsesformand?

admin Bestyrelse

I en mere moderne udgave af svaret, er det min opfattelse, at en bestyrelses-formand i dag reelt er med til at lede virksomheden. Konsekvensen af den økonomiske krise har gjort, at bestyrelsen, repræsenteret ved bestyrelses-formanden, er rykket tættere på direktionen. Der vil stadigvæk være en rollefor-deling, hvor bestyrelsen har det overordnede ansvar og direktionen det daglige; men i praksis er …

EU’s persondataforordning rykker tættere på

admin Persondata

Virksomheder bør forholde sig til de nye regler om persondatabeskyttelse. Vi har længe haft regler om persondatabeskyttelse, men den 25. maj 2018 træder nye regler fra EU i kraft. For nogle virksomheder vil de nye regler få vidtrækkende konsekvenser for, hvordan persondata må indsamles og opbevares. For andre vil omfanget være mere begrænset. Alle virksomheder med ansatte eller personlige oplysninger …

Ny bog – Tankesamling II

admin Litteratur

Tankesamling I omhandler en operationalisering af begrebet ledelse. Salg er ofte en del af andre funktioner og udføres på deltid. Ved at give salg en selvstændig organisatorisk placering i virksomheden, der ikke kun har som mål at skaffe kunder, men er strategisk anerkendt som en professionel enhed integreret i organisationen, kan virksomheden opnå bedre resultater. De gode resultater begynder med …

BB3 ApS søger partner til bestyrelsesarbejde

admin Ikke-kategoriseret

BB3 ApS er en professionel bestyrelsesvirksomhed, der fokuserer på mindre og mellemstore danske virksomheder – typisk ejerledede virksomheder. Vi ønsker at ekspandere vores virksomhed og søger derfor en ny partner, der primært forventes at fokusere på Nordjylland og Midtjylland. Vi lægger vægt på, at vores partnere har en bred erfaring fra direktions- og bestyrelsesarbejde. Men selv om kompetencerne naturligvis er …

Professionel Bestyrelse eller Advisory Board i SMV’er

admin Advisory Board, Bestyrelse

Hvad er forskellen og hvad får virksomheden ud af det ? Man hører jævnligt, at SMV’er bør starte med et Advisory Board før de går videre og får en egentlig bestyrelse. Det kan der argumenteres for og imod, men hvad er egentlig forskellen? En bestyrelse er den øverste ledelse i en organisation, en forening eller et selskab. Bestyrelsen bliver valgt …

Bestyrelsen er den bedste konsulent

admin Bestyrelse

Virksomheden har brug for ny viden og løsninger Den mindre og mellemstore ejerledede virksomhed står fra tid til anden i en situation hvor der er behov for viden, som ikke findes i tilstrækkeligt omfang i virksomheden. Det er oplagt i stærkt konkurrenceprægede markeder og krisetider med krav om hurtig omstilling og effektivisering – ligesom ønsket om ekspansion og nødvendigheden af …

En bestyrelse skal give dig modspil

Henric Andersen Ikke-kategoriseret

Har du brug for råd, hvis du ønsker en bestyrelse? Her er 5 af slagsen som er skrevet af vores partner Tonny Vangsgaard Gravesen og bragt i Erhvervsavisen Fyn. Rådene kan læses her: En bestyrelse skal give dig modspil  

Martin overvandt sin skepsis

Henric Andersen Ikke-kategoriseret

Administrerende direktør i lille vestfynsk virksomhed skiftede “tantebestyrelsen” ud og fandt medlemmer med kompetencer han ikke selv havde. Se denne inspirerende artikel fra Erhvervsavisen Fyn ved at klikke på dette link: martin-overvandt-sin-skepsis  

Bogudgivelse

Henric Andersen Litteratur

Tankesamling I omhandler en operationalisering af begrebet ledelse. Den nuværende tilgang til ledelse er slidt og kører i tomgang. Virksomhedens daglige drift er mærket af en tvetydig og udefinerbar ledelsesstil der i sit forsøg på at gøre alt på samme tid, ender med at tære på ressourcerne og unødigt dræne virksomheden for kapacitet. Tankesamlingen kommer med sit bud på en …

Er der en læge tilstede?

Henric Andersen Bestyrelse

En kort video om professionelt bestyrelsesarbejde for mindre og mellemstore ejerledede virksomheder. Klik på billedet for at se videoen.

Generationsskifte

Henric Andersen Ikke-kategoriseret

Hvorfor (næsten) alle ejerledere burde tage fat på generationsskifte nu – og hvorfor ingen gør det! I medierne kan man jævnligt se udsagn om, at ganske mange virksomheder skal generationsskiftes de nærmeste år, men at aktiviteten på området er omvendt proportional med behovet. Et generationsskifte har flere aspekter: For det første det indlysende, at der er et økonomisk aspekt, da …